Club Info - Historiek

1976 Oprichting bij de opening van de Gemeentelijke Sporthal Beveren door oa. Eric Roelandt, huidig algemeen directeur van de gemeentelijke sportcentra.
  
1984 Jaarlijks aantal aangesloten leden stijgt explosief van ongeveer 70 de eerste jaren tot rond de  180.
  
1985/1986 Terreinbezetting en speeluren worden gevoelig uitgebreid in functie van het stijgende aantal leden.
  
1988/1989 Nieuw bestuur wordt gevormd met oa. Jo van de Perre, Pascal Van den Eeden, Stefan Everix, Gino Buyens en Johan Hulstaert.

Later worden daar nog Wim de Wael en Alain van Mieghem aan toegevoegd.

  
1996 Organisatie van het Belgisch Kampioenschap te Beveren, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan.
  
2001 Het 25 jarig bestaan wordt grandioos gevierd.
  
2002/2003 De weg wordt verdergezet met o.a. de lancering van de nieuwe website.Sinds de start van de nieuwe site hebben we reeds 2000 maal bezoek gekregen.
Bovendien zijn ongeveer 50 % van de inschrijvingen 'on-line' gedaan.
  
2003/2004 Opstart van het Badminton Beveren Jeugdteam.
  
2004/2005 Badminton Beveren bereikt voor het eerst meer dan 200 leden.